Nagłówek Strony

Przyczyny sięgania nastolatków po alkohol


WROCŁAW | TRZEBNICA | SIEDLEC - LECZENIE UZALEŻNIEŃ I PORADNIA Alkohol dla młodych ludzi jest pewnego rodzaju odskocznią od życia – wspiera w pozbyciu się stresu oraz pozwala zapomnieć o problemach w domu, szkole lub o zawodzie miłosnym. Nierzadko nastolatkowie sięgają po alkohol, by zwyczajnie zrobić rodzicom ‘’na złość’’. Następnymi przyczynami picia alkoholu przez nastolatków, są problemy z niską samooceną, chęć podejmowania ryzyka charakterystyczna dla młodych ludzi – młodzież pijąc alkohol, ma poczucie ‘’bycia lepszym’’ i w ten sposób radzi sobie m.in. ze wspomnianym zaburzonym poczuciem własnej wartości. Zatem, nałogowi alkoholowemu przeważnie ulegają osoby słabsze psychicznie, które nie potrafią sobie poradzić z trudnościami życiowymi. Dzieci, które doświadczyły lub były świadkami przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej są kilkanaście razy bardziej narażone na alkoholizm w młodym wieku niż te, które nie były w takiej opresji. Uzależnienie od alkoholu częściej dotyka również tych, u których zdiagnozowano zespół stresu pourazowego. Dla takich osób źródłem siły jest właśnie alkohol. Ważne Młodzi mogą wypić więcej alkoholu niż dorośli, przed doświadczeniem negatywnych konsekwencji picia – problemów z koordynacją ruchową, sennością, kaca. Wynika to z kwestii biologicznych, w tym Przypadku różnic pomiędzy pracą mózgu dorosłego a dorastającego człowieka.

Konsekwencje nadużywania alkoholu przez młodzież

Konsekwencje picia alkoholu w okresie nastoletnim bywają bardzo poważne – dotyczy to zwłaszcza pracy mózgu. Mogą prowadzić do problemów z myśleniem i pamięcią, w tym pamięcią krótkotrwałą. Sięganie po alkohol we wczesnym wieku powoduje również uszkodzenia wątroby – pijąca młodzież posiada nierzadko podwyższony poziom enzymów wątrobowych świadczących o toczącym się stanie zapalnym w obrębie tego organu. Nastolatek sięgający po alkohol w okresie pokwitania, w konsekwencji może zakłócić równowagę hormonalną w swoim organizmie. W efekcie - dochodzi do zaburzeń rozwoju mięśni, kości i organów, w tym niekorzystnie wpływa na dojrzewanie układu rozrodczego. Spożywanie alkoholu w młodym wieku ma także konsekwencje psychologiczne, tj. Zaburzenia antyspołeczne – agresja wobec ludzi i zwierząt, niszczenie mienia, oszustwa lub kradzieże, istotne pogwałcenie zasad oraz nierzadko prawa; Negatywne zaburzenia nastroju – depresja, lęki, zespół stresu pourazowego, dystymia (rodzaj przewlekłej depresji o podłożu nerwicowym). Alkohol wpływa również na sferę seksualną. Wielokrotnie po wypiciu alkoholu dochodzi do ryzykownych stosunków – bez użycia prezerwatywy albo z przypadkowymi partnerami.

Sposoby zapobiegania spożywania alkoholu przez młodzież

Alkohol ze względu na swoją legalność i dostępność, jest najczęściej nadużywanym środkiem psychoaktywnym. W związku z tak negatywnymi skutkami spożywania alkoholu przez nieletnich, prowadzone są rozmaite programy edukacyjne i środowiskowe oraz interwencje mające na celu ograniczyć dostępność alkoholu. Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z negatywnych konsekwencji sięgania po alkohol w młodym wieku oraz nie traktować wczesnej inicjacji alkoholowej jako naturalny etap dorastania. Nadużywanie alkoholu przez młodzież może doprowadzić do uzależnienia oraz do zachowań, które rzutują na całe życie młodego człowieka. Najlepszym terapeutą dla swojego dziecka jest jego własny rodzic. Rodzice powinni zadbać o zbudowanie konstruktywnej relacji ze swoim dzieckiem. Wtedy istnieje szansa na szybką reakcję – ograniczenie rozwoju uzależnienia młodego człowieka. Jednak, gdy rodzice nie mają dobrych relacji z nastolatkiem, warto udać się do specjalisty w celu zdobycia wiedzy i kompetencji. Istotną rolą terapeutów pracujących z młodzieżą jest praca z rodzicami oraz wyposażenie rodziców w odpowiednie narzędzia postępowania z młodymi osobami, które sięgają po alkohol. Warto wiedzieć, iż skutkiem regularnego nadużywania alkoholu przez młodzież jest choroba alkoholowa . Dotyczy ona nie tylko osoby uzależnionej, ale także całej jej rodziny. Nieleczona może doprowadzić nawet do śmierci.
 
Więcej informacji: 502-136-039
 

Przeczytaj inne artykuły o tematyce leczenia uzależnień...