Nagłówek Strony

KADRA


 
NZOZ Nadzieja jest reprezentowany przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną. Wsparcia i świadczeń  udzielają przeszkoleni w tym:
  • Psychiatrzy
  • Psychologowie
  • Psychoterapeuci
  • Lekarze medycyny
  • Doradcy personalni
  • Prawnicy
  • Pielęgniarki