Nagłówek Strony

UZALEŻNIENIE OD HAZARDU I KOMPUTERA


Kontakt z Ośrodkiem 502-136-039, 502-136-038

Każdy pacjent będzie mógł także skorzystać z profesjonalnej porady:
  • Radcy prawnego,
  • Doradcy finansowego.

Program terapii w Ośrodku Nadzieja trwa miesiąc. Przez ten cały czas osoba uzależniona przebywa w Ośrodku, korzysta z terapeutycznych zajęć indywidualnych i grupowych. Ponadto ze wsparcia terapeutycznego i psychologicznego korzystać będą rodziny naszych Pacjentów.

Wsparcie rodziny osoby uzależnionej i odbudowa więzi rodzinnych, które w wyniku uzależnienia niejednokrotnie się rozpadają lub rozluźniają jest także bardzo ważnym elementem terapii. Niestety uzależnienie od hazardu, czy komputera wpływa na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Pojawiają się kryzysy, nasilają się trudności interpersonalne oraz spada poziom bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Występują straty w obrębie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz materialne - zarówno osoby uzależnionej, jak i poszczególnych członków rodziny. Nikt z rodziny nie pozostaje obojętny względem trudności, jakie powstają w wyniku uzależnienia.

Jak wygląda leczenie? - Zawsze szukamy mocnych stron osoby uzależnionej. Z naszych doświadczeń wynika, że w ten sposób łatwiej zbudować konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami. A każde uzależnienie to choroba emocji. Ponadto nasi specjaliści w profesjonalny sposób motywują, a także przekazują odpowiednią wiedzę na temat uzależnienia oraz pokazują praktyczne sposoby radzenia sobie z nim. Jednak w naszej terapii wychodzimy poza te ramy, zdajemy sobie sprawę, że osoba po odbyciu terapii będzie musiała radzić sobie w nowej rzeczywistości bez uzależnienia. Dlatego pokazujemy także jak poradzić sobie ze stresem, brakiem asertywności, jak zachowywać się wobec bliskich i przyjaciół po opuszczeniu Ośrodka.


Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia. W ramach programu „Opieka i terapia patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz osób, które nadmiernie korzystają z nowych technologii (internet, komputer, smartfon) w formie terapii grupowej i indywidualnej w oddziale całodobowym oraz wsparcie dla ich bliskich i rodzin"